Referencie

Automatizácia čistiarní odpadových vôd
Automatizácia čistiarní odpadových vôd
Vodohospodársky priemysel
Automatizácia sladovne
Automatizácia sladovne
Potravinársky priemysel
Baliace pracovisko fliaš
Baliace pracovisko fliaš
Potravinársky priemysel
Dispečerské systémy riadenia výroby vody
Dispečerské systémy riadenia výroby vody
Vodohospodársky priemysel
Lisovacie a baliace robotizované pracovisko
Lisovacie a baliace robotizované pracovisko
Automobilový priemysel
Manipulácia s kolesami a hriadeľmi železničných náprav
Manipulácia s kolesami a hriadeľmi železničných náprav
Strojársky priemysel
Manipulátor MH 90
Manipulátor MH 90
Strojársky priemysel
Manipulátor s drevotrieskovými doskami
Manipulátor s drevotrieskovými doskami
Drevospracujúci priemysel
Medzioperačná doprava
Medzioperačná doprava
Strojársky priemysel
Preprava rotačných obrobkov - vozík PVK
Preprava rotačných obrobkov - vozík PVK
Strojársky priemysel
Robotické pracovisko s cobotom
Robotické pracovisko s cobotom
Automobilový priemysel
Testovacia a baliaca bunka konektorov
Testovacia a baliaca bunka konektorov
Automobilový priemysel
Výroba a modifikácia potravinárskych aditív
Výroba a modifikácia potravinárskych aditív
Potravinársky priemysel