Kompetencie

V dnešnom dynamickom a neustále sa transformujúcom svete podnikania je koncept Industry 4.0 neoddeliteľne prepojený s neustálym hľadaním spôsobov, ako dosiahnuť a udržať konkurenčnú výhodu. Preto sa neustále snažíme získavať a ponúkať našim zákazníkom nové skúsenosti a kompetencie, ktoré im pomôžu efektívne sa prispôsobiť výzvam a príležitostiam, ktoré táto doba prináša. 

PRIEMYSEL 4.0 / INDUSTRY 4.0


Našou hlavnou filozofiou je využívanie princípov tzv. Industry 4.0, ktoré nám umožňujú vyvíjať pre zákazníkov riešenia a implementovať vysoko efektívne a inteligentné zariadenia našich dodávateľov, ktoré dokážu zvýšiť výkon, zefektívniť výrobné procesy a prispieť tak k zlepšeniu výsledkov našich klientov.


Pri návrhu a implementácii používame moderné technológie, ako sú pokročilé senzory, Industry 4.0 kompatibilné riadiace systémy a akčné členy s možnosťou komunikácie, ktoré nám umožňujú vybudovať efektívne a ďalej rozšíriteľné riešenia pre každého klienta, ktorý si u nás objednáva zariadenie alebo riešenie.

Implementujeme pokročilé HMI/SCADA systémy, ktoré umožňujú našim zákazníkom monitoring, zber dát, vizualizáciu, archiváciu, analýzu a riadenie rôznych zariadení a technologických procesov. Sú navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám efektívne riadiť a optimalizovať procesy, zlepšiť energetickú efektivitu, zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Systémy MES a OEE sa stávajú čoraz dôležitejšími nástrojmi pre správu výroby, ktoré integrujú dáta z rôznych zdrojov a poskytujú reálny časový prehľad o stave výroby, plánovaní, sledovaní výkonnosti, kvality, spotrebe energií a ďalších dôležitých faktorov pre efektívne riadenie výrobného prostredia.

Okrem potrebného hardvéru a softvéru poskytujeme aj informácie, prostriedky a riešenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť efektívnu prevádzku a ochranu automatických liniek pred kybernetickými útokmi.

Naši skúsení a odborne vyškolení pracovníci využívajú zručnosti v programovaní a využívaní vysoko efektívnych robotických systémov, aby sme dokázali vytvárať rôzne inteligentné, sofistikované a spoľahlivé výrobné linky.

PRIEMYSEL 4.0


TVORBA KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE V PROSTREDÍ AUTODESK INVENTOR A AUTOCAD


INVENTOR/AUTOCAD

V našej spoločnosti sa zameriavame na konštrukciu zariadení manipulačnej techniky a robotizovaných pracovísk s využitím programu Autodesk Inventor a AutoCAD.

Naši konštruktéri sú skúsení v tvorbe efektívnych a spoľahlivých riešení, ktoré plne vyhovujú požiadavkám zákazníka. Využívame najnovšie technológie, moderné postupy a rozsiahle dlhoročné skúsenosti, ktoré nám umožňujú vytvárať zariadenia, ktoré sú nielen funkčné, ale aj jednoduché na obsluhu a údržbu. Poskytujeme aj inžinierske poradenstvo.

Skúsení odborníci Vám radi pomôžu s riešením Vašich konštrukčných problémov.

Ak hľadáte spoľahlivé a kvalitné riešenie v oblasti konštrukcie manipulačnej techniky a robotizovaných pracovísk neváhajte nás kontaktovať.


TVORBA ELEKTRO DOKUMENTÁCIE V PROSTREDÍ EPLAN


Pri tvorbe elektro projektovej dokumentácie pre priemyselné zariadenia je našou hlavnou kompetenciou vytváranie projektov v programe ePlan, ktorý umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu výkresovej dokumentácie a schém pre realizáciu projektov.

Výhodou spolupráce s našou spoločnosťou je využívanie programu ePlan, ktorý nám umožňuje vytvárať projekty s vysokou precíznosťou a optimalizovať pracovné postupy. Tento CAE programový balík umožňuje tvorbu projektov od návrhu až po implementáciu, čím sa zvyšuje efektivita práce a umožňuje nám tak poskytnúť zákazníkom projekty vo vysokej kvalite.

Využívanie programov ePlan umožňuje vytvárať výkresovú dokumentáciu a schémy v najmodernejšom formáte, ktorý zodpovedá súčasným štandardom a požiadavkám priemyslu. Taktiež sme schopní tvoriť projekty s využitím rôznych modelov a šablón, čo zabezpečuje konzistentnosť a jednotnosť v navrhovaní projektov.


Naši skúsení projektanti Vám poskytujú odborné poradenstvo pri tvorbe projektov, ktoré sú v súlade so všetkými normami a zákonnými požiadavkami. Vypracujú Vám dokumentáciu v zmysle banskej legislatívy. V prípade potreby sú schopní upraviť existujúce projekty, alebo navrhnúť nové, ktoré budú spĺňať všetky požiadavky zákazníka.

V rámci procesu tvorby projektu využívame aj moderné technológie a softvéry, ktoré umožňujú efektívne riadenie projektu a sledovanie pokroku a ukončenia práce. Taktiež nám to umožňuje viesť našich klientov počas celého procesu od návrhu cez implementáciu až po finálne vyhodnotenie.

Pri spolupráci s našou spoločnosťou získavate istotu, že Vaše projekty budú tvorené v súlade so súčasnými normami a štandardmi, čím sa zaručí efektivita, kvalita a spoľahlivosť. Kedykoľvek budete mať potrebu tvorby projektovej dokumentácie pre Vaše priemyselné zariadenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s každým krokom celého procesu.

EPLAN


TVORBA SCADA/HMI APLIKÁCIÍ PODĽA ŠTANDARDU ISA101


V našej spoločnosti sme odborníci na tvorbu SCADA HMI aplikácií podľa štandardu ISA101. Naše skúsenosti v tejto oblasti nás robia ideálnym partnerom pre všetky Vaše potreby pri tvorbe aplikácií. Postupujeme podľa najmodernejších technologických riešení, ktoré nám umožňujú vytvárať aplikácie na kľúč pre rôzne odvetvia priemyslu. Našimi zákazníkmi sú firmy bez ohľadu na ich veľkosť, ktoré hľadajú spoľahlivé a efektívne riešenia.


SCADA/HMI

Našim zákazníkom ponúkame najpokročilejšie SCADA systémy (napr. od spoločností Siemens, Rockwell Automation, AVEVA, ICONICS,…) založené na vizualizačnej platforme, ktorá poskytuje operátorom, inžinierom a vedúcim pracovníkom najvyšší výkon, spoľahlivosť a flexibilitu pri riadení ich podniku. Podľa štandardu ISA101, ktorý poskytuje usmernenie pre tvorbu vizualizačných rozhraní, naše aplikácie sú intuitívne a jednoduché na ovládanie, kde každý používateľ môže s nimi pracovať bez zbytočnej námahy.

Naša práca nekončí po dokončení projektu. Ponúkame našim zákazníkom následný servis a podporu.

Hľadáte partnerskú firmu, ktorá má skúsenosti s tvorbou SCADA/HMI aplikácií podľa štandardu ISA101? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme pri Vašich projektoch.Nemáte skúsenosti so štandardom ISA101?

Štandard ISA101 („Human Machine Interfaces for Process Automation Systems“) je sada usmernení a odporúčaní vypracovaná medzinárodnou spoločnosťou pre automatizáciu ISA (International Society of Automation), ktorá sa zameriava na štandardy a usmernenia pre automatizované systémy. Tento štandard sa zameriava na rozhrania človek-stroj (HMI) v priemyselných procesných systémoch a na usmernenie pre tvorbu prehľadných a efektívnych užívateľských rozhraní pre kontrolu a monitorovanie systémov.

ISA101 sa zameriava na to, aby boli HMI systémy v priemyselných aplikáciách jednoduché na ovládanie a interagovať s nimi bolo intuitívne. Štandard ISA101 zohľadňuje rôzne faktory, ktoré majú vplyv na používateľské rozhranie, ako sú ergonómia, prehľadnosť a bezpečnosť, aby sa minimalizovali riziká a maximalizovala efektivita a produktivita.


KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V PRIEMYSLE


Postupujúca digitalizácia a automatizácia procesov vo výrobných priestoroch zvyšuje riziko kybernetických útokov. Priemyselná bezpečnosť sa stáva kritickou súčasťou pri navrhovaní automatických liniek. Vytváranie kybernetickej bezpečnosti je dôležité nielen pre zabezpečenie prevádzky, ale aj pre ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti dát v rámci systému.

Pre komplexnú ochranu v priemysle uplatňujeme v našich návrhoch a inštalácii automatizovaných liniek medzinárodné štandardy IEC 62443, čím zabezpečujeme maximálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Medzinárodná norma IEC 62443 odporúča viacúrovňové zabezpečenie, ktoré komplexne ochráni priemyselné podniky pred vnútornými a vonkajšími kybernetickými útokmi.


1. BEZPEČNOSŤ ZÁVODU

Zabezpečenie závodu využíva rôzne metódy na zabránenie pohybu neoprávnených osôb vo fyzickom prístupe ku kritickým komponentom, od bežného prístupu do budovy až po zabezpečenie citlivých oblastí pomocou kariet s kľúčom.

2. ZABEZPEČENIE SIETE

Rastúca integrácia IT/OT spája kancelárske a výrobné siete a zároveň zvyšuje dopyt po vzdialených prístupoch do týchto sietí. Na ochranu OT sietí pred neoprávneným prístupom sú monitorované všetky rozhrania medzi kancelárskou a výrobnou sieťou, ako aj prístupy vzdialenej údržby aplikovaním nasledujúcich postupov: ochrana prístupu k sieti, segmentácia siete, šifrovanie komunikácie a princíp nulovej dôvery.

3. INTEGRITA SYSTÉMU

Aplikovaním bezpečnostných funkcií sa zabezpečí komplexná ochrana pred neoprávnenými zmenami konfigurácie na úrovni riadenia a neoprávneným prístupom do OT sietí, čím sa následne zabezpečí kontinuita výroby a uľahčí detekcia akýchkoľvek pokusov o narušenie integrity sietí.

KYBERNETICKA_BEZPECNOSTNaša spoločnosť sa zameriava na poskytnutie informácií, nástrojov a riešení, ktoré pomáhajú zabezpečiť efektívnu prevádzku a ochranu automatických liniek a procesov v priemysle. Pri dodávkach riešení spolupracujeme aj s IT oddelením investora pre vytvorenie bezpečného oddelenia IT (Information Technology) a OT (Operation Technology) komunikačných sietí.