Manipulačné linky

Zariadenia na manipuláciu s materiálom, sú univerzálne zariadenia s viacerými voľnými, alebo programovateľnými osami. Tieto zariadenia pozostávajú z konštrukčných a modulových prvkov doplnených účelovo navrhnutými uchopovačmi – chápadlami. Manipulačné zariadenia tak umožňujú dopravu a polohovanie, ako aj otáčanie rôzneho manipulovaného materiálu – často už hotového výrobku v závislosti od jeho veľkosti, tvaru, hmotnosti a iných vlastností. Pre splnenie náročných úkonov, sú doplnené rôznymi periférnymi zariadeniami ako sú polohovadlá, transportné zariadenia s pojazdovými dráhami, zásobníkmi a pod.


MANIPULÁTORY


Predstavujú modulárne viacúčelové a flexibilné zariadenia, ktoré umožňujú ich nasadenie na pracoviskách s vysokými nárokmi, či už z hľadiska manipulačného dosahu, maximálnej manipulovanej hmotnosti ale aj presnosti polohovania s bremenami rôznej hmotnosti a tvaru.


manipulator_MH

MODELOVÝ RAD MH

je tvorený:

  • ručnými balancérmi s nosnosťou do 1200 kg,
  • stĺpovými manipulátormi s výložníkom a chápadlom pre rôzne bremená s nosnosťou do 1200 kg.

Ovládanie ručných manipulátorov je riešené pomocou závesného ovládacieho panelu.MODELOVÝ RAD MKH

je tvorený:

  • portálovými manipulátormi s integrovaným pojazdovým vozíkom a priečnou vertikálnou jednotkou (jednotkami), na ktorých je upevnené chápadlo podľa druhu manipulovaného materiálu s vlastnou pojazdovou dráhou.

Ťažká modelová rada je určená pre nosnosť bremena až 1500kg

manipulator_M_KH_2


DOPRAVNÍKY


Sú to zariadenia určené na prepravu tovaru, alebo výrobkov v rôznych výrobných procesoch, skladovom hospodárstve, medzioperačnej doprave a pre mnohé iné účely. Dopravníky dodávame ako samostatné zariadenia, alebo ako súčasť väčších celkov a liniek.


PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Plynulá preprava rôznorodého materiálu bez otrasov a vibrácií. Vhodné aj pre potravinársky priemysel. Možnosť výberu z rôznorodej škály článkových plastových dopravných pásov.

VALČEKOVÉ DOPRAVNÍKY

Preprava kusových výrobkov uložených na paletách, podložkách či v boxoch.

REŤAZOVÉ DOPRAVNÍKY

Preprava rozličných kusových predmetov v priemyselnej a hutníckej výrobe – doprava výkovkov (železničné kolesá, nápravy), doprava doskových materiálov (možnosť dopravovať široké a dlhé dosky nastohované aj do väčších výšok).

JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA


Sú to manipulačné zariadenia určené na manipuláciu s konkrétnym typom výrobku, alebo polotovaru pri polohovaní, skladovaní, kontrole a pri iných špeciálnych operáciách vo výrobnom procese. Niektoré môžu pracovať aj samostatne, alebo sú súčasťou manipulačných liniek v kombinácií s manipulátormi. Často sú však integrované priamo do niektorého typu dopravníka.

Dizajn bez názvu

REALIZOVANÉ PROCESY NAŠIMI PRACOVISKAMIMANIPULÁCIA

BALENIE

PALETIZÁCIA

MEDZIOPERAČNÁ PREPRAVATRANSPORT

STOHOVANIE

KONTROLA

SKLADOVANIEA INÉ…