Dispečerské systémy riadenia výroby vody

Vodohospodársky priemysel


Riadenie technologických procesov


vodárne
POTREBUJETE PORADIŤ?KONTAKTUJTE NÁS

DETAILY PROJEKTU

Riadenie vodohospodárskeho objektu je realizované v dvoch úrovniach: dispečerskej a procesnej.

Dispečerská úroveň riadenia je realizovaná cez vizualizačný program inštalovaný na počítači v dispečerskom centre. Zobrazenie aktuálneho stavu je riešené formou vizualizačných schém, grafov alebo tabuľkových výpisov. Ponúka jednoduché ovládanie a zmenu parametrov riadenia.

Procesná úroveň riadenia na vodojemoch a čerpacích staniciach je realizovaná programovateľným logickým automatom (PLC), ktorý je umiestnený v nástennom rozvádzači spolu s dátovým modemom, napájacími zdrojmi, záložným zdrojom a potrebnou prístrojovou výbavou. Do rozvádzača sú pripojené všetky snímače, signály z technológie a ovládané zariadenia.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE PROCESNEJ STANICE ZABEZPEČUJE:

  • autonómne sledovanie stavu technologického procesu (výpadok napájania, vstup osoby do objektu, sledovanie stavu a funkčnosti zariadení, hodnoty analógových snímačov, poruchové stavy),
  • spracovanie získaných údajov a ich posielanie do dispečerského centra,
  • prijímanie povelov z dispečerskej úrovne a podľa zadaných algoritmov a získaných parametrov riadenie činnosti jednotlivých akčných členov technológie.

V prípade výpadku komunikácie s dispečerským centrom riadi procesná stanica príslušný technologický objekt autonómne podľa posledných zadaných parametrov. Prepojenie medzi dispečerskou úrovňou a procesnou úrovňou je bezdrôtové.

Zrealizovali sme viac ako 1000 podobných projektov riadenia vodohospodárskych objektov.