Riadenie technologických procesov

Riadenie technologických procesov predstavuje priemyselnú automatizáciu, ktorej úlohou je nie len riadiť a monitorovať procesy, ale aj spravovať a dlhodobo archivovať obrovské množstvá procesných dát. Na základe vyhodnocovania a analýzy výsledkov, prináša procesné riadenie zdokonaľovanie technologických procesov podniku, zvyšovanie kvality finálnych produktov, vyššiu spoľahlivosť, efektivitu, predĺženie životnosti technologických zariadení a v neposlednom rade zníženie spotreby energie.

softver

SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE

Naša firma ponúka viac ako 30 ročné skúsenosti v oblasti riadenia technologických procesov, ktoré boli realizované na rôznych platformách PLC a SCADA systémov od rôznych svetových výrobcov. Tieto systémy umožňujú riadiť, spravovať a dlhodobo archivovať narastajúce množstvá dát a zoskupovať ich do zmysluplných informácií. Vďaka ľahko ovládateľnému používateľskému rozhraniu s optimálnym dizajnom prinášajú riešenia, ktoré sú prínosom pre vaše výrobné procesy.

TECHNOLÓGIE

Realizujeme projekty v rôznych priemyselných odvetviach a preto dokážeme odborne komunikovať s vašimi pracovníkmi a poradiť pri hľadaní optimálneho riešenia vašich požiadaviek.

RTP_TECHNOLGIA
Dokážeme vám pomôcť vo všetkých fázach projektu:RPT_priebeh


REALIZOVANÉ PROJEKTY


AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

 • automatizácia lakovne

DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

 • riadenie linky pre spracovanie guľatiny – drevárska prvovýroba a výroba drevotrieskových dosiek

ENERGETIKA

 • výroba a distribúcia tepla (parné kotly)
 • meranie, zber, analýza a archivácia dát spotreby energií

HUTNÍCTVO

 • zlievarenské linky
 • výroba drôtov (ťahanie a navíjanie)
 • linky na povrchovú úpravu drôtov


PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

 • orezávanie papiera

POTRAVINÁRSTVO

 • výroba sladu a piva
 • výroba škrobov a škrobových derivátov
 • výroba kŕmnych zmesí
 • výroba pečiva, soli

STAVEBNÍCTVO

 • sušenie a vypaľovanie tehál
 • dávkovanie surovín pri výrobe cementu
 • automatizované drvenie a sušenie
 • triedenie zmesí

VODOHOSPODÁRSTVO

 • úprava a distribúcia pitnej vody
 • vodohospodárske dispečingy (SCADA systémy)
 • čistiarne odpadových vôdA INÉ…