Automatizácia čistiarní odpadových vôd

Vodohospodársky priemysel


Riadenie technologických procesov


ČOV
POTREBUJETE PORADIŤ?KONTAKTUJTE NÁS

DETAILY PROJEKTU

Technológia čiastiarne odpadových vôd (ČOV) je rozdelená na jednotlivé technologické celky, ktoré sú ovládané samostatnými riadiacimi PLC automatmi. Na vstupe do ČOV prebieha mechanické predčistenie vody pomocou hrubých a jemných hrablíc (screenings) a primárne usadzovanie kalu v 4 usadzovacích nádržiach (primary sedimentation tanks). Za mechanickým predčistením nasleduje biologické čistenie v 11 aktivačných nádržiach (aeration tanks). Po biologickom vyčistení a sekundárnom usadzovaní v 6 dosadzovacích nádržiach (clarifiers) vyčistená voda odchádza z ČOV.

PROCES RIADENIA ZABEZPEČUJE:

  • chod zariadení,
  • monitorovanie prevádzkových parametrov,
  • sledovanie kvality čistenia vody.

Pre riadenie je použitých 6 riadiacich systémov s rozsahom 1550 digitálnych a 180 analógových signálov. Jednotlivé riadiace systémy sú prepojené medzi sebou optickou sieťou Ethernet. Ovládanie technológie je realizované vizualizačným systémom z velína ČOV. Do velína ČOV sú prostredníctvom technológie GPRS prenášané tiež informácie z ďalších okolitých ČOV.