Manipulácia s kolesami a hriadeľmi železničných náprav

Strojársky priemysel


Manipulačná technika


lnak01
POTREBUJETE PORADIŤ?KONTAKTUJTE NÁS

DETAILY PROJEKTU

  • Komplexný návrh, výroba a montáž manipulačnej linky kolies a hriadeľov pred ich lisovaním.
  • Dodávka vstupných dopravníkov, portálového manipulátora typu Gudel s vlastným chápadlom kolies.
  • Celá manipulačná linka akumuluje jednotlivé vstupné komponenty – kolesá a hriadele železničných náprav, dopravuje ich k jednotlivým technologickým a kontrolným miestam v linke. Na konci tohto procesu ich uloží do preberacích stojanov lisu železničných náprav.
  • Obsahuje vstupné dopravníky kolies, vstupný dopravník náprav s centrovacím zariadením, točňu s pojazdovým vozíkom, kontrolné a mazacie zariadenie náprav, preberací stojan náprav, manipulačný systém Gudel s vlastným chápadlom kolies (s hmotnosťou jedného kolesa až 1100kg), kontrolné a mazacie zariadenie kolies a preberacie stojany kolies. Samozrejmosťou sú aj kompletné elektrické rozvádzače s PLC a príslušným programom pre riadenie všetkých dodaných zariadení.